Tiles

 

Kimonos with native plants

 

Deconstructed kimono

 

 

 

 

 

 

 

 

tile set trial 1

 

c kimonos and obie 0079

c kimonos and obie 0079

c kimonos blue 1x3 0077

Ceramic and Mosaic Artist